WochentagAschebergBillerbeckBillerbeck Drive-In
MontagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Geschlossen
DienstagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
15:15 - 19:45 Uhr
MittwochGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
15:15 - 19:45 Uhr
DonnerstagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
15:15 - 19:45 Uhr
FreitagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
15:15 - 19:45 Uhr
SamstagGeschlossenGeschlossen09:15 - 13:45 Uhr
SonntagGeschlossenGeschlossenGeschlossen

WochentagCoesfeldCoesfeld Drive-InDülmen
Montag09:00 - 16:45 UhrGeschlossen07:00 - 12:00 Uhr
Dienstag09:00 - 16:45 UhrGeschlossen12:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch09:00 - 16:45 UhrGeschlossen07:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag09:00 - 16:45 UhrGeschlossen07:00 - 12:00 Uhr
Freitag09:00 - 19:45 UhrGeschlossen13:00 - 18:00 Uhr
Samstag09:00 - 12:45 UhrGeschlossen09:00 - 14:00 Uhr
Sonntag09:00 - 13:45 UhrGeschlossen09:00 - 13:00 Uhr

WochentagDülmen-BuldernHavixbeck
Montag16:00 - 19:00 Uhr10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
DienstagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch16:00 - 19:00 Uhr10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag16:00 - 19:00 Uhr10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Freitag16:00 - 20:00 Uhr10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Samstag09:00 - 13:00 UhrGeschlossen
Sonntag10:00 - 12:00 UhrGeschlossen

WochentagHerbernHoltwickLette
Montag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
GeschlossenGeschlossen
Dienstag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
GeschlossenGeschlossen
Mittwoch10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
GeschlossenGeschlossen
Donnerstag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
GeschlossenGeschlossen
Freitag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
GeschlossenGeschlossen
Samstag10:00 - 13:00 UhrGeschlossenGeschlossen
Sonntag10:00 - 13:00 UhrGeschlossenGeschlossen

WochentagLüdinghausenLüdinghausen Drive-InNordkirchen
Montag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Geschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
09:15 - 14:45 Uhr10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch16:00 - 20:00 Uhr14:15 - 19:45 UhrGeschlossen
Donnerstag16:00 - 20:00 Uhr09:15 - 14:45 Uhr10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Freitag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
14:15 - 19:45 Uhr10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Samstag14:00 - 18:00 Uhr09:15 - 14:45 UhrGeschlossen
Sonntag09:00 - 14:00 UhrGeschlossenGeschlossen

WochentagNottulnNottuln Drive-InOlfen
Montag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Geschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Geschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Geschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Geschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Freitag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Geschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
SamstagGeschlossenGeschlossenGeschlossen
SonntagGeschlossenGeschlossenGeschlossen

WochentagOlfen StadtRosendahl-Osterwick
MontagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
DienstagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
MittwochGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
DonnerstagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
FreitagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
SamstagGeschlossenGeschlossen
SonntagGeschlossenGeschlossen

WochentagSendenSeppenrade
Montag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
Freitag10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
10:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr
SamstagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr
SonntagGeschlossen10:00 - 13:00 Uhr